Skip to main content
Media

Pholoho Biotechnology går med i Biotech Santé Bretagne för att påskynda sina innovationer inom livsmedelsbioteknik

Pholoho Biotechnology, ett innovativt kanadensiskt företag som utvecklar produkter från mikroalger för människors hälsa, är glada över att meddela sitt inträde i innovationscentret Biotech Santé Bretagne. Detta strategiska samarbete är en fortsättning på våra ansträngningar att innovera och göra framsteg inom livsmedelsbioteknik, med särskilt fokus på undernäring och sjukdomsförebyggande. Genom att gå med i denna framstående organisation får Pholoho Biotechnology tillgång till ett nätverk av experter, specialiserade resurser och möjligheter till samarbete om innovativa forskningsprojekt.

Inträdet till Biotech Santé Bretagne gör att Pholoho Biotechnology kan dela sina vetenskapliga framsteg och utforska potentiella synergier, vilket stärker dess position inom livsmedelsbioteknik. ”Vi är entusiastiska över de tillväxt- och innovationsmöjligheter som detta samarbete erbjuder,” säger Martin Joly, VD för Pholoho Biotechnology. ”Det representerar en fantastisk möjlighet att bidra mer till förbättringen av hälsan genom vår forskning och utveckling av mikroalger.”

Biotech Santé Bretagne är känd för sin katalytiska roll i utvecklingen av innovativa lösningar inom bioteknik och hälsa, och samlar nyckelaktörer från dessa sektorer för att stimulera forskning och utveckling. Pholohos integration i denna gemenskap är ett betydande steg framåt mot att uppfylla vårt uppdrag att bekämpa undernäring och främja bättre hälsa genom naturliga och innovativa lösningar.

För alla medieförfrågningar, vänligen kontakta Martin Joly på media@pholoho.com eller på 1800-978-2523 ext. 100.